Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
11.01.2013 prebíjanie kanálu v obci Spišské Tomášovce - časť Hadušovce
03/2013
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany 11.01.2013
10.01.2013 posyp cesty a dodávku materiálu
1/2013
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova 08.01.2013
28.11.2012 zemné práce ku ČOV Hadušovce
35/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ján Andrašík 28.11.2012
21.11.2012 elektroinštaláciu - NN prípojky, verejné osvetlenie k 24 b.j. nižšieho štandardu podľa PD
21.11.2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Pecha Slavomír 21.11.2012
20.11.2012 zemné práce - 247 b.j. nižšieho štandardu
33/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce C.O.M.O s.r.o. 20.11.2012
16.11.2012 mechanizmy a dopravu na zhotovenie cesty Lokalita č. 1, ul. Barbušová v obci Spišské Tomášovce podľa PD
32/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spiš JMD, s.r.o. 16.11.2012
13.11.2012 geologický prieskum pre 24 b.j. nižšieho štandardu a rodinné domy
30/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RNDr. Andrián Harničár 13.11.2012
13.11.2012 frézovaný materiál podľa dohody - 36 t
31/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SC KSK 13.11.2012
19.10.2012 projekt elektroinštalácie prístavby MŠ a preložka rozvádzača
29/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Katarína Polláková 17.10.2012
27.09.2012 trapézový plech T -18 8017 lesk - hnedý na zastrešenie MŠ
28/2012
660.26 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Blach-Stal s.r.o. 27.09.2012
14.09.2012 za asanáciu - zrazeného NO
27/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Mesto Spišská Nová Ves 14.09.2012
05.09.2012 aktuálny výpis z katastra nehnuteľností písomnú aj grafickú časť
26/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Správa katastra 31.08.2012
04.09.2012 reklamáciu miešadlá na ČOV v obci Spišské Tomášovce
25/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce EKOSERVIS 31.08.2012
15.08.2012 doplnenie prevádzkového poriadku na lokalitu č. 1, ul. Záhradná, ul. Poľná a 24 b.j.
24/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ľudovit Pramuk 15.08.2012
30.07.2012 aktuálny výpis z katastra nehnuteľností písomnú aj grafickú časť
23/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Správa katastra 27.07.2012
Zobrazených 196 - 210 z celkových 232.
1 2 8 9 10 11 12 14 16