Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vytýčenie káblov NN, VN z dôvodu opravy verejného osvetlenia na ulici Krátkej

Identifikácia

Číslo objednávky: 37/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vytýčenie káblov NN, VN z dôvodu opravy verejného osvetlenia na ulici Krátkej

Cena objednávky: 106.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.06.2022

Datum zverejnenia: 29.06.2022

Dokumenty