Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

projektovú dokumentáciu na ohlásenie drobnej stavby: Mechanické predčistenie ČOV I. Spišské Tomášovce v cene 360 €

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: MARMI, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kollárova 3874/19 A, 040 17 Košice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: projektovú dokumentáciu na ohlásenie drobnej stavby: Mechanické predčistenie ČOV I. Spišské Tomášovce v cene 360 €

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2022

Datum zverejnenia: 06.06.2022

Dokumenty