Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
04.08.2022 odstránenie havarijného stavu - Hydrantu na ulici Krátkej.
41/2022
1190.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 27.07.2022
04.08.2022 výkopové práce na sondy pre vloženie vsakovacích jám na ulici Za Humnami a na ulici Juraja Sklenára
43/2022
320.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Michal Závadský 03.08.2022
03.08.2022 práce vykonané na ČOV I. počas čerpania dovolenky
42/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 03.08.2022
27.07.2022 likvidáciu žumpovej vody z WC Čingov Smižany na obdobie do 31.12.2022
40/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 21.07.2022
22.07.2022 odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia na ulici Krátkej
39/2022
700.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 21.07.2022
11.07.2022 vyťahanie žumpy WC Čingov
38/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spiš vrt s.r.o. 11.07.2022
29.06.2022 vytýčenie káblov NN, VN z dôvodu opravy verejného osvetlenia na ulici Krátkej
37/2022
106.80 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 29.06.2022
23.06.2022 oprava a maľovanie lavičiek na Čingove
36/2022
196.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 23.06.2022
22.06.2022 PD pre "Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu
35/2022
600.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Marek Kicko 21.06.2022
15.06.2022 zasypávanie rýhy pri Cyklistickom chodníku, časť k.ú. Spišské Tomášovce
33/2022
250.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce eMRu, s.r.o. 10.06.2022
15.06.2022 vystúpenie divadla pre deti obce Spišské Tomášovce
34/2022
250.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Občianske združenie bábkového súboru OFINA 13.06.2022
06.06.2022 projektovú dokumentáciu na ohlásenie drobnej stavby: Mechanické predčistenie ČOV I. Spišské Tomášovce v cene 360 €
31/2022
360.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce MARMI, s.r.o. 01.06.2022
06.06.2022 vypracovanie projektu dopravného značenia cyklotrasy na ulici Smižianskej a ulici Hrabušickej na základe uznesenia č. 63/2022 zo dňa 23.5.2022
32/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Projektovanie dopravných stavieb s.r.o. 01.06.2022
01.06.2022 vyhotovenie GP na stavbe Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany, časť k.u. Spišské Tomášovce
30/2022
1200.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Eurovia SK, a.s. Závod Košice 31.05.2022
10.05.2022 doplňujúce práce na zmenu počas výstavby: Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany, podľa cenovej ponuky zo dňa 29.04.2022
29/2022
250.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Milan Dunajský DISTA projekt 09.05.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 474.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 31 32