Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
09.05.2019 aktualizáciu a rozšírenie údajov o "KST Slovenský raj Spišské Tomášovce" na úradnej stránke obce
30/2019
150.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce webex.digital s.r.o. 09.05.2019
03.05.2019 oprava strechy havarijného stavu bytového domu 12 b.j.
29/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miloš Vadel 23.04.2019
29.04.2019 vyhotovenie katastrálnych máp pre obec: - Smižany č. parcely KN E 2371, 2370/3, 2370/2, 2370/1, KN C 2418/1 a KN C 1373/6 - Spišské Tomášovce KN C 937/218, 937/217, 937/216, 937/215, KN E 2023, 913/27, KN E 2013 - Letanovce KN E 3745/1,3745/2, 3745/3, 3745/4 ide o pozemky v rámci Cyklistického chodníka Smižany - Letanovce.
28/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Okresný úrad SNV, odbor katastrálny 29.04.2019
25.04.2019 vŕtanie dier na oplotenie futbalového ihriska
27/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce eMRu, s.r.o. 25.04.2019
15.04.2019 zberné nádoby o objeme 1100 L v počte 5 ks v zmysle Kúpnej zmluvy č. 39/2018 - príloha č. 1 - 1 ks / 340,00 € = 1 700 €
26/2019
1700.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNIPROM s.r.o. 15.04.2019
04.04.2019 realizáciu STL pripojovacieho plynovodu na ulici Hrabušickej - IBV Za Humnami v cene 1 772,18 €
22/2019
1772.18 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslav Kostelník 03.04.2019
04.04.2019 rozšírenie STL distribučnej siete na ulici Krátkej v cene 4005,61 €
23/2019
4005.61 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslav Kostelník 03.04.2019
04.04.2019 rozšírenie STL distribučnej siete na ulici Krátkej, č.p. 917/44 v cene 971,64 €
24/2019
971.64 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslav Kostelník 03.04.2019
04.04.2019 architektonickú štúdiu pre stavbu - Materská škola v obci Spišské Tomášovce, na parcelách KN C 589, 590/1, 590/2,590/3,591 pre územné konanie v cene 500 €
25/2019
500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Dávid Kruliac 03.04.2019
03.04.2019 spracovanie zmeny a doplnku č. I/2019 územného plánu obce Spišské Tomášovce v zmysle priložených uznesení v cene 4 800€ bez DPH
21/2019
4800.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Ing.arch. Martin Baloga 03.04.2019
03.04.2019 vytýčenie optickej siete na parcelách KN C 912/44,912/45,912/46,912/47 za účelom realizácie stavebných prác
20/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SWAN KE, s.r.o. 02.04.2019
01.04.2019 spracovanie žiadosti o NFP pre realizáciu projektu "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"
19/2019
1500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce AK Prešov, spol. s r.o. 01.04.2019
27.03.2019 realizácia diela "Spišské Tomášovce - vodovod, rekonštrukcia vodovodu
18/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce K - áčko spol. s r.o. 27.03.2019
20.03.2019 materiál na oplotenie futbalového ihriska
17/2019
892.22 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Mplot s.r.o. 20.03.2019
11.03.2019 čistenie kanála na ulici Topoľovej
16/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany 11.03.2019
Zobrazených 136 - 150 z celkových 421.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 28 29