Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

zasypávanie rýhy pri Cyklistickom chodníku, časť k.ú. Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: eMRu, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Domaňovce 116, 053 02

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: zasypávanie rýhy pri Cyklistickom chodníku, časť k.ú. Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 250.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.06.2022

Datum zverejnenia: 15.06.2022

Dokumenty