Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
15.08.2012 doplnenie prevádzkového poriadku na lokalitu č. 1, ul. Záhradná, ul. Poľná a 24 b.j.
24/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ľudovit Pramuk 15.08.2012
30.07.2012 aktuálny výpis z katastra nehnuteľností písomnú aj grafickú časť
23/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Správa katastra 27.07.2012
29.05.2012 zdvíhacie zariadenie na zdvíhanie čerpadiel na čerpacej stanici
22/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce EKOSERVIS 28.05.2012
23.05.2012 zemné práce na ulici Poľnej a ul. Barbušovej
21/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Uranpress 21.05.2012
21.05.2012 dovoz flotačného piesku na plynofikáciu Lokality č. 1 a ul. Poľnej
20/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce GAMAN s.r.o. 18.05.2012
16.05.2012 autobus na športovú súťaž MŠ , Školská, Spišské Tomášovce na 30.05.2012 na trasu Spišské Tomášovce - Hrabušice a späť.
19/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Eurobus a.s. 15.05.2012
14.05.2012 vystúpenie kantry skupiny FOX na deň otvorenia letnej turistickej sezóny 6. mája 2012
18/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslava Ilčiková 06.05.2012
09.05.2012 prebíjanie kanála na ul. Smižianskej
16/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 09.05.2012
09.05.2012 realizácia plynofikácie lok. č. 1 a ul. Poľná - dodávka, montáž a odovzdanie stavby
17/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslav Kostelník 09.05.2012
25.04.2012 vytýčenie vodovodného radu v Lokalite č.1 a ul. Poľná
13/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 25.04.2012
25.04.2012 Vytýčenie telekom. vedení v Lokalite č.1 a a ul. Poľná
14/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovak Telecom, a.s. 25.04.2012
25.04.2012 Vytýčenie podzemných vedení v Lokalite č.1 a ul. Poľná
15/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská energetika 25.04.2012
18.04.2012 kameň na rok 2012
12/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Lom Spiš - GRETĽA 18.04.2012
17.04.2012 čistenie rygolov v objekte parkovisko Čingov
11/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce GAMAN s.r.o. 17.04.2012
05.03.2012 požiarno bezpečnostné riešenie stavby k stavebnému konaniu : " Bývanie nižšieho štandardu - komunikácie a spevnené plochy."
10/2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Iveta Nováková 05.03.2012
Zobrazených 181 - 195 z celkových 204.
1 2 6 7 8 9 10 11 13