Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

ohrievače vody pre 24 b.j. na ulici Lipovej

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: BRAHAMA SNV s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36584746

Predmet objednávky: ohrievače vody pre 24 b.j. na ulici Lipovej

Cena objednávky: 3906.78 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.04.2022

Datum zverejnenia: 27.04.2022

Dokumenty