Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
20.07.2021 prečistenie kalového výpustu v ČOV I.
45/2021
132.90 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spiš vrt s.r.o. 20.07.2021
24.06.2021 zriadenie kancelárie 1. kontaktu podľa cenovej ponuky
44/2021
2323.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Interiér na mieru s.r.o. 18.06.2021
18.06.2021 spracovanie a odovzdanie ŽoNFP pre pokračovanie projektu MOPS
43/2021
2500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Rozvoj Spiša n.o. 18.06.2021
09.06.2021 vysýpanie ulíc Gustáva Bartscha a Krátkej asfaltovým recyklátom a zhutnenie
42/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ladislav Beskyd - B-LAMIJA 08.06.2021
02.06.2021 projektovú dokumentáciu riešenia dočasného dopravného značenia na ulici Železničnej
41/2021
100.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce LABUDA - ASI s.r.o. 02.06.2021
01.06.2021 PD "Dopravné značenie Čingov"
39/2021
200.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce LABUDA - ASI s.r.o. 01.06.2021
01.06.2021 publikácia - "Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí"
40/2021
27.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RVC - ZO Štrba 01.06.2021
31.05.2021 dovoz asfaltového recyklátu v množstve 100 t
37/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Gaman, s.r.o. 31.05.2021
31.05.2021 kancelárske tlačiva - potvrdenia o pobyte
38/2021
28.60 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Centrum polygrafických služieb 31.05.2021
25.05.2021 odber a rozbor vody na ulici Lipovej
36/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RÚVZ 24.05.2021
07.05.2021 výroba, dodávka a osadenie vchodových dverí v sále kultúrneho domu
35/2021
1669.45 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Sevon - Peter Hricišák 07.05.2021
06.05.2021 odstránenie havarijného stavu odvod. kanála na parcele č. KN 917/44 podľa cenovej ponuky Služieb obce
33/2021
1690.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 04.05.2021
06.05.2021 asfaltová zmes A 8 O v množstve 4t z OS Spišský Štvrtok.
34/2021
0.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Štrabag s.r.o. 06.05.2021
03.05.2021 poštové schránky - 24 b.j. na ulici Lipovej
32/2021
343.20 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Kľučka.sk 30.04.2021
27.04.2021 vypracovanie PD pre stavbu " Rozšírenie kanalizácie ul. Smižianska I. etapa"
31/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce VF EnviroPro s.r.o. 23.04.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 421.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 28 29