Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
28.04.2022 zametacia kefa Pronar Agata ZM 2000 podľa cenovej ponuky č. 88/22
25/2022
5815.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce AGRO SPIŠ s.r.o. 27.04.2022
27.04.2022 ohrievače vody pre 24 b.j. na ulici Lipovej
24/2022
3906.78 € s DPH Obec Spišské Tomášovce BRAHAMA SNV s.r.o. 26.04.2022
13.04.2022 vypracovanie PD - rekonštrukcia miestnych komunikácií Smreková, Dubová, Topoľová,Kostolná, Potočná, Školská
23/2022
5000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Projektovanie dopravných stavieb, s.r.o 13.04.2022
06.04.2022 uskladnenie odpadu z hrabky hrablíc za 55 €/t celoročne
22/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova, s.r.o. 05.04.2022
04.04.2022 portál územného plánovania GIS portál v cene 80 €/ mesiac na obdobie l roka od 1.4.22 do 31.3.23
21/2022
960.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 01.04.2022
01.04.2022 preškolenie členov MOPS počas trvania projektu v čiastke 100 € na 1 zamestnanca
20/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce JUDR. Michal Komara 01.04.2022
28.03.2022 dodávka umývačky riadu s príslušenstvom do školskej jedálne
18/2022
2712.96 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Eurogastrop, s.r.o. 28.03.2022
28.03.2022 dodávka a montáž univerzálneho robota do školskej jedálne
19/2022
1777.65 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Eurogastrop, s r.o, 28.03.2022
24.03.2022 Dodávka výpočtovej techniky - 6 ks pc +notebooky 2 ks
16/2022
4590.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing.Miroslav Maršalek-SVOISOFT 17.03.2022
24.03.2022 realizácia bleskozvodu a uzemnenia objektu budovy obecného úradu 5 000 € bez DPH + revízna správa 250 €
17/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce LBS, s.r.o 24.03.2022
24.03.2022 projekt technického riešenia bleskozvodu a uzemnenia objektu budovy obecného úradu v sume
15/2022
250.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce LBS, s.r.o 16.03.2022
10.02.2022 zimnú údržbu miestnych komunikácii - odhŕňanie snehu, čistenie ulíc v cene 6 €/hod./zamestnanec
07/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 09.02.2022
10.02.2022 1.upratovacie práce budovy Obecného úradu,umývanie okien Ocú 3x ročne, dezinfekcia Ocú 6€/hod. zamestnanec,upratovanie domu smútku 16 € paušálne
08/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 09.02.2022
10.02.2022 orezávanie náletových drevín a štiepkovanie v cene 6 €/ hod. / zamestnanec
9/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 09.02.2022
10.02.2022 letná údržba - kosenie, hrabanie a odvoz trávy v cene 6 €/hod./zamestnanec
10/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 09.02.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 474.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 31 32