Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.08.2018 nájomné za hrobové miesto na 5 rokov
201800012
10.00 € s DPH Ingrid Schneiderová Obec Spišské Tomášovce 15.08.2018
13.08.2018 zakúpenie zberných nádob v počte 5 ks za účelom intenzifikácie zberu KO v obci
39/2018
1700.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNIPROM s.r.o. 10.08.2018
13.08.2018 zakúpenie automobilovej mostnej váhy za účelom intenzifikácie zberu KO
40/2018
14340.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ELEXIA s.r.o. 10.08.2018
13.08.2018 zakúpenie štiepkovača - zberný dvor
41/2018
13860.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tribiano s.r.o. 10.08.2018
13.08.2018 zakúpenie veľkoobjem. kontajnerov v počte 6 ks - zberný dvor
42/2018
10200.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SANDROS s.r.o. 10.08.2018
08.08.2018 uskutočnenie hudobného vystúpenia skupiny Dva Plus
400.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Ľuboš Plešinger - Tanečná škola 03.08.2018
03.08.2018 zámena pozemkov
0.00 € s DPH Pecha Marek, Lucia Holubová Obec Spišské Tomášovce 03.08.2018
03.08.2018 predaj pozemkov
845.00 € s DPH Mgr.Tomáš Rindoš a spol. Obec Spišské Tomášovce 02.08.2018
01.08.2018 kúpa pozemkov
2790.00 € s DPH František Bryndza a spol. Obec Spišské Tomášovce 31.07.2018
01.08.2018 vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 1.8.2018 do 30.11.2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 26.07.2018
01.08.2018 dodávka hygienických potrieb - WC Čingov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce CWS-boco Slovensko, s.r.o. 01.08.2018
27.07.2018 zachovanie mlčanlivosti o všetkých informáciách , majúcich charakter osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Commerce invest, s.r.o. 25.05.2018
23.07.2018 zmena termínu plnenia zmluvy z dôvodu posunu časového harmonogramu realizácie projektu
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Alfaria s.r.o. 20.07.2018
18.07.2018 prenájom bytu v bytovom dome v Spišských Tomášovciach
156.25 € s DPH Britaňák Michal, Britaňáková Jana Obec Spišské Tomášovce 30.06.2018
18.07.2018 prenájom bytu v bytovom dome v Spišských Tomášovciach
173.02 € s DPH Cehuľa Viliam, Cehuľová Silvia Obec Spišské Tomášovce 30.06.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 958.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 63 64