Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.02.2020 dodatok k zámennej zmluve č. 11/2019
0.00 € s DPH PhDr. Miloš Čikovský a spol. Obec Spišské Tomášovce 11.02.2020
07.02.2020 zriadenie webovej stránky
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce webex.digital s.r.o. 23.01.2020
03.02.2020 prenájom bytu 12 b.j. na ulici Školskej
74.15 € s DPH Pitoňák Jozef Obec Spišské Tomášovce 31.01.2020
29.01.2020 spoločný postup verejného obstarávania na predmet zákazky "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany a spol. 14.01.2020
29.01.2020 prenájom hrobového miesta na 10 rokov
202000001
40.00 € s DPH Cvengrošová Anna Obec Spišské Tomášovce 28.01.2020
28.01.2020 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní Osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce webex.digital s.r.o. 23.01.2020
28.01.2020 prenájom hrobového miesta na 10 rokov
202000002
40.00 € s DPH Frankovič Peter Obec Spišské Tomášovce 20.01.2020
09.01.2020 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Milan, Pechová Mária Obec Spišské Tomášovce 30.12.2019
08.01.2020 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pechová Iveta Obec Spišské Tomášovce 30.12.2019
07.01.2020 poskytnutie NFP - projekt Cyklistický chodník v
454730.03 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 03.01.2020
03.01.2020 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kokyová Renáta Obec Spišské Tomášovce 30.12.2019
20.12.2019 zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a zámena pozemkov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Vincent Bartoš a spol. 19.12.2019
20.12.2019 Dodatok - telefónna služba
40.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovak Telekom, a.s. 28.11.2019
16.12.2019 Dodatok k kúpnej zmluve a zámennej zmluve č. 2/2019 zo dňa 16.9.2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ján Hojnoš a spol. 13.12.2019
12.12.2019 Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena
0.00 € s DPH Michal Bendík a spol. Obec Spišské Tomášovce 11.12.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1172.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 78 79