Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.02.2019 kúpa pozemkov za účelom vybudovania cyklotrasy Smižany - Hrabušice
01/2019
1044.90 € s DPH Mgr. Jozef Kormančík a spol. Obec Spišské Tomášovce 01.02.2019
06.02.2019 výkon zodpovednej osoby na dobu určitú - 36 mesiacov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.02.2019
06.02.2019 poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 29.01.2019
01.02.2019 adaptačné vzdelávanie pre vykonávanie činnosti odborného zamestnanca v MŠ
150.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Súkromné centrum špec. - pedag. poradenstva 14.01.2019
30.01.2019 odborná technická pomoc počas skúšobnej prevádzky ČOV II. etapa
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce BioCompacT spol. s r.o. 30.01.2019
23.01.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201900001
10.00 € s DPH Pechová Janka Obec Spišské Tomášovce 22.01.2019
22.01.2019 odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Peter Cunik Obec Spišské Tomášovce 22.01.2019
17.01.2019 prenájom pozemku - parkovisko Čingov
10000.00 € s DPH ViaSlovakia travel s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 31.12.2018
17.01.2019 zmena v článku III. - zmena ceny
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova s.r.o. 31.12.2018
11.01.2019 odvádzanie spláškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Vonga Rastislav Obec Spišské Tomášovce 11.01.2019
28.12.2018 poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 18.12.2018
27.12.2018 Zmena doby trvania Zmluvy o spolupráci
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR 28.11.2018
19.12.2018 prevod vlastníckého práva k nehnuteľnostiam na základe vysporiadania pozemkov v prospech obce od SPF
0.00 € s DPH Peter Leško a spol. Obec Spišské Tomášovce 08.11.2018
18.12.2018 poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie
617.20 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 14.12.2018
04.12.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Gilak Ivan Obec Spišské Tomášovce 04.12.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1022.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 68 69