Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.06.2019 prenájom hrobového miesta
201900007
40.00 € s DPH Gabčová Ružena Obec Spišské Tomášovce 24.06.2019
19.06.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Bryndza František Obec Spišské Tomášovce 18.06.2019
17.06.2019 úprava rozsahu rozpočtu - preplatok
48.96 € s DPH Obec Spišské Tomášovce JUNO DS s.r.o. 06.06.2019
13.06.2019 obstáranie technológie - vybavenie zberného dvora - traktor
63450.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 06.06.2019
11.06.2019 zriadenie grantového účtu - Technické zabezpečenie triedeného zberu odpadu na zbernom dvore v obci Spišské Tomášovce
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 10.06.2019
07.06.2019 dodatok k zámennej zmluve č. 2/2019 zo dňa 10.05.2049
0.00 € s DPH Denis Fifík a spol. Obec Spišské Tomášovce 06.06.2019
04.06.2019 vypracovanie PD na stavbu "Materská škola - Spišské Tomášovce"
19500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Rudolf Kruliac 04.06.2019
04.06.2019 stavebný dozor na stavbe: "Intenzifikácia zberu KO v obci Spišské Tomášovce"
3000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Jaroslav Sokolský 29.04.2019
04.06.2019 dohoda zmluvných strán o zmene termínu odovzdania diela "Intenzifikácia zberu KO v obci Spišské Tomášovce"
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Pohoda Services s.r.o. 18.04.2019
29.05.2019 poskytnutie finančného príspevku na projekt "Reštart"
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 22.05.2019
27.05.2019 prenájom hrobového miesta na 10 rokov
201900006
40.00 € s DPH Bobková Janka Obec Spišské Tomášovce 27.05.2019
20.05.2019 zámena pozemkov IBV Za Humnami
2/2019
0.00 € s DPH Denis Fifík a spol. Obec Spišské Tomášovce 10.05.2019
17.05.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201900005
10.00 € s DPH Lesňáková Anežka Obec Spišské Tomášovce 16.05.2019
16.05.2019 zámena pozemkov
4/2019
0.00 € s DPH Peter Hojnoš, Mgr. Ján Brandobur Obec Spišské Tomášovce 15.05.2019
10.05.2019 uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
ZoP/2019/190-BZ
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 17.04.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1065.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 70 71