Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

PD pre "Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ing. arch. Marek Kicko

Adresa dodávateľa: Banícka 1486/11, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 46689168

Predmet objednávky: PD pre "Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.06.2022

Datum zverejnenia: 22.06.2022

Dokumenty