Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
02.05.2018 ošetrenie stromov pri cintoríne ( Lipa - 2 ks, Javor 1 ks) podľa cenovej ponuky zo dňa 24.04.2018 v sume 1538 €
16/2018
1538.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Quercus-ARBOR,spol. s.r.o. 02.05.2018
24.04.2018 zámky ku kontajnerom na ulici Školskej 3 a Školskej 5
15/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova s.r.o. 24.04.2018
20.04.2018 smetné nádoby a kuka nádoby
14/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ferex s.r.o. 20.04.2018
17.04.2018 čistenie kanála na ulici Kostolnej
13/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany 17.04.2018
05.04.2018 vypracovanie dopravného projektu pre obec Spišské Tomášovce
11/2018
1500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce LABUDA - ASI, s.r.o. 05.04.2018
05.04.2018 vývoz kalov z ČOV I. v obci Spišské Tomášovce
12/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce HZ Metal 05.04.2018
20.03.2018 čistenie kanalizácie dňa 26.01.2018
10/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany 20.03.2018
06.03.2018 vývoz kalov z ČOV I. a ČOV II. v obci Spišské Tomášovce
09/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce HZ Metal 06.03.2018
05.03.2018 projektovú dokumentáciu na viacúčelové ihrisko
07/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Vít Svoboda 05.03.2018
05.03.2018 prebíjanie upchatého kanála na ulici Juraja Sklenára
08/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany 05.03.2018
02.03.2018 dodávka technologie merania prietoku, výmena vodiacich tyčí a nové čerpadlo v ČOV
6/2018
7418.40 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ekoservis Slovensko , s.r.o. 02.03.2018
02.03.2018 oprava ovládania miešadla - ČOV I.
05/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ekoservis Slovensko s.r.o. 21.02.2018
21.02.2018 oprava ovládania miešadla - ČOV I.
05/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ekoservis Slovensko s.r.o. 21.02.2018
07.02.2018 posyp a odhŕňanie miestnych komunikácií
04/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova s.r.o. 07.02.2018
05.02.2018 vyjadrenia spoločnosti Slovak telekom, a.s. k existencii inžinierských sietí k územným a stavebným konaniam obce v roku 2018
2/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovak Telekom, a.s. 05.02.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 327.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 21 22