Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
23.11.2020 odber a rozbor vody na ulici Gustáva Bartscha a Za Humnami
47/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RÚVZ 18.11.2020
16.11.2020 školenie 5 vodičov Obecného úradu na referenčné vozidlo
46/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Autoškola - Ing. Oskár Gonda 12.11.2020
27.10.2020 výkop a pokládka dážďového kanála na ul. Kostolnej pred RD č. 3
44/2020
500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Marek Ruman - e Mru s.r.o. 23.10.2020
27.10.2020 výkop dažďového kanála v rámci protipovodňových opatrení na ulici Gustáva Bartscha
45/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Marek Ruman - e Mru s.r.o. 23.10.2020
21.10.2020 poskytnutie služby komplexného VO pre stavbu Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany
43/2020
300.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce ABIZ s.r.o. 21.10.2020
20.10.2020 odber a doprava vzorky pitnej vody - Za Humnami
42/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RÚVZ 19.10.2020
19.10.2020 vytýčenie káblov na ulici Krátka a Gustáva Bartscha
40/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 19.10.2020
19.10.2020 vypracovanie DSP na akciu " Vodovod a kanalizácia Za Humnami III.Etapa
41/2020
280.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce VF EnviroPro s.r.o. 19.10.2020
23.09.2020 vypracovanie PD-riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre stavbu: Športový areál s viacúčelovým využitím
39/2020
80.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce P.A.T., s.r.o. 22.09.2020
17.09.2020 dezinfekciu vodovodu, kontrolu vodiča a rozbor vody z vodovodu - IBV Za Humnami
38/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 16.09.2020
04.09.2020 vytýčenie káblov na ulici Juraja Sklenára a Kostolnej
31/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovak Telekom, a.s. 25.08.2020
04.09.2020 a)cenová ponuka príj.komunikácie z ZD, b)búracie práce RD, c) výkopové príce pri odstránení hav. stavu ČOV
32/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Marek Ruman - e Mru s.r.o. 25.08.2020
04.09.2020 kosenie ver. priestranstva
33/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 31.08.2020
04.09.2020 prepchávanie upchatej kanalizácie na ČOV dňa 31.8.2020
34/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany 31.08.2020
04.09.2020 montážne a výkopové práce na stavbe Vodovod a kanalizácia Za Humnami II podľa Zmluvy o dielo 1/2020
35/2020
37062.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 31.08.2020
Zobrazených 106 - 120 z celkových 474.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 31 32