Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

kontrolu detského ihriska v obci Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: BTS-PO, s.ro.

Adresa dodávateľa: Rumanova 22, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: kontrolu detského ihriska v obci Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

Dokumenty