Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
01.06.2021 PD "Dopravné značenie Čingov"
39/2021
200.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce LABUDA - ASI s.r.o. 01.06.2021
01.06.2021 publikácia - "Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí"
40/2021
27.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RVC - ZO Štrba 01.06.2021
31.05.2021 dovoz asfaltového recyklátu v množstve 100 t
37/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Gaman, s.r.o. 31.05.2021
31.05.2021 kancelárske tlačiva - potvrdenia o pobyte
38/2021
28.60 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Centrum polygrafických služieb 31.05.2021
25.05.2021 odber a rozbor vody na ulici Lipovej
36/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RÚVZ 24.05.2021
07.05.2021 výroba, dodávka a osadenie vchodových dverí v sále kultúrneho domu
35/2021
1669.45 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Sevon - Peter Hricišák 07.05.2021
06.05.2021 odstránenie havarijného stavu odvod. kanála na parcele č. KN 917/44 podľa cenovej ponuky Služieb obce
33/2021
1690.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 04.05.2021
06.05.2021 asfaltová zmes A 8 O v množstve 4t z OS Spišský Štvrtok.
34/2021
0.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Štrabag s.r.o. 06.05.2021
03.05.2021 poštové schránky - 24 b.j. na ulici Lipovej
32/2021
343.20 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Kľučka.sk 30.04.2021
27.04.2021 vypracovanie PD pre stavbu " Rozšírenie kanalizácie ul. Smižianska I. etapa"
31/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce VF EnviroPro s.r.o. 23.04.2021
21.04.2021 zriadenie webového sídla obce v cene 2016 €, CUET v cene 828 € a mobilnú aplikáciu v cene 708 €
30/2021
3552.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Galileo Corporation s.r.o. 21.04.2021
20.04.2021 zdvíhacie zariadenie pre čerpadlá v ČS v cene 1980 € podľa cenovej ponuky č. 21 135
28/2021
1980.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ekoservis Slovensko s.r.o. 20.04.2021
20.04.2021 úprava výtlačných potrubí z čerpadiel do RO v cene 576 € podľa cenovej ponuky č. 21 135
29/2021
576.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ekoservis Slovensko s.r.o. 20.04.2021
12.04.2021 vypracovanie PD skutkového stavu stavby: Kanalizácia a vodovod IBV Za Humnami
27/2021
240.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce VF EnviroPro s.r.o. 12.04.2021
08.04.2021 vypracovanie projektu protipožiarnej ochrany pre stavbu "Technická infraštruktúra pre IBV, ul. Juraja Sklenára
26/2021
70.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce P.A.T., s.r.o. 08.04.2021
Zobrazených 76 - 90 z celkových 491.
1 2 3 4 6 8 9 10 32 33