Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.12.2017 úprava ceny za zber, odvoz a uloženie KO
č.6000/2002/V-20
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova s.r.o. 29.11.2017
28.11.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Cvengrošová Petra Obec Spišské Tomášovce 27.11.2017
24.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
20.00 € s DPH Pechová Květa Obec Spišské Tomášovce 23.11.2017
23.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
10.00 € s DPH Pušková Helena Obec Spišské Tomášovce 21.11.2017
23.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
10.00 € s DPH Michnová Ľudmila Obec Spišské Tomášovce 23.11.2017
22.11.2017 poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 15.11.2017
22.11.2017 vydanie platobnej karty
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 15.11.2017
22.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
10.00 € s DPH Kačmarik Eduard Obec Spišské Tomášovce 22.11.2017
21.11.2017 dohľad, kontrola a údržba ČOV
350.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce NCH Slovakia s.r.o. 31.10.2017
21.11.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Lenard Pavol Obec Spišské Tomášovce 21.11.2017
21.11.2017 zriadenie bežného účtu
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 15.11.2017
15.11.2017 predaj a kúpa pozemkov
4/2017
0.00 € s DPH Peter Kramár a spol. Obec Spišské Tomášovce 30.10.2017
14.11.2017 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie
838.68 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 14.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700027
10.00 € s DPH Šlejzák Slavomír Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700028
10.00 € s DPH Šlejzák Slavomír Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 920.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 61 62