Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.06.2019 predaj pozemku
3/2019
8610.00 € s DPH Ľudmila Marcišovská Obec Spišské Tomášovce 28.06.2019
27.06.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku
Doh.č.19/44/052/414
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 26.06.2019
24.06.2019 prenájom hrobového miesta
201900007
40.00 € s DPH Gabčová Ružena Obec Spišské Tomášovce 24.06.2019
19.06.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Bryndza František Obec Spišské Tomášovce 18.06.2019
17.06.2019 úprava rozsahu rozpočtu - preplatok
48.96 € s DPH Obec Spišské Tomášovce JUNO DS s.r.o. 06.06.2019
13.06.2019 obstáranie technológie - vybavenie zberného dvora - traktor
63450.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 06.06.2019
11.06.2019 zriadenie grantového účtu - Technické zabezpečenie triedeného zberu odpadu na zbernom dvore v obci Spišské Tomášovce
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 10.06.2019
07.06.2019 dodatok k zámennej zmluve č. 2/2019 zo dňa 10.05.2049
0.00 € s DPH Denis Fifík a spol. Obec Spišské Tomášovce 06.06.2019
04.06.2019 vypracovanie PD na stavbu "Materská škola - Spišské Tomášovce"
19500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Rudolf Kruliac 04.06.2019
04.06.2019 stavebný dozor na stavbe: "Intenzifikácia zberu KO v obci Spišské Tomášovce"
3000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Jaroslav Sokolský 29.04.2019
04.06.2019 Miestna občianska poriadková služba Spišské Tomášovce
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 16.05.2019
29.05.2019 poskytnutie finančného príspevku na projekt "Reštart"
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 22.05.2019
27.05.2019 prenájom hrobového miesta na 10 rokov
201900006
40.00 € s DPH Bobková Janka Obec Spišské Tomášovce 27.05.2019
20.05.2019 zámena pozemkov IBV Za Humnami
2/2019
0.00 € s DPH Denis Fifík a spol. Obec Spišské Tomášovce 10.05.2019
17.05.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201900005
10.00 € s DPH Lesňáková Anežka Obec Spišské Tomášovce 16.05.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1172.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 78 79