Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.05.2019 zámena pozemkov
4/2019
0.00 € s DPH Peter Hojnoš, Mgr. Ján Brandobur Obec Spišské Tomášovce 15.05.2019
10.05.2019 uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
ZoP/2019/190-BZ
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 17.04.2019
07.05.2019 dodanie tovaru -automobilová mostná váha "Intenzifikácia zberu kom. odpadu v obci Spišské Tomášovce"
34/2019
14355.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brandi s.r.o. 07.05.2019
06.05.2019 poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 25.04.2019
06.05.2019 poskytnutie fin. príspevku v rámci projektu REŠTART
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 23.04.2019
06.05.2019 aktualizácia predpokladaného časového harmonogramu postupu prác - vybudovanie Zberného dvora
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Pohoda Services s.r.o. 22.04.2019
29.04.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Pohostinstvo Juraja Sklenára Obec Spišské Tomášovce 29.04.2019
18.04.2019 prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. na ulici Školskej
0.00 € s DPH Špiner Rastislav, Špinerová Mária Obec Spišské Tomášovce 21.03.2019
09.04.2019 ukončenie Zmluvy 40/2018 zo dňa 10.08.2018 na dodávku technológie (automobilové mostné váhy)
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ELEXIA s.r.o. 09.04.2019
08.04.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kokyová Renáta Obec Spišské Tomášovce 21.03.2019
04.04.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Britaňák Michal, Potraviny JaM Obec Spišské Tomášovce 04.04.2019
03.04.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Atrex s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 02.04.2019
03.04.2019 predaj pozemkov - parcela KN C 245/3 o výmere 287 m2
03/2019
8610.00 € s DPH Ľudmila Marčišovská Obec Spišské Tomášovce 03.04.2019
02.04.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Milan, Pechová Mária Obec Spišské Tomášovce 21.03.2019
29.03.2019 prenájom hrobového miesta na 10 rokov
201900004
40.00 € s DPH Gabčová Jana Obec Spišské Tomášovce 28.03.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 1172.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 78 79