Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.03.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pechová Iveta Obec Spišské Tomášovce 21.03.2019
28.03.2019 prevod vlastníctva pozemkov za účelom vybudovanie verejnoprospešnej stavby "IBV - Za Humnami"
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenský pozemkový fond 04.03.2019
27.03.2019 odvádzanie spláškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Slavkovský Slavomír Obec Spišské Tomášovce 27.03.2019
21.03.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201900003
10.00 € s DPH Pecha Jozef Obec Spišské Tomášovce 21.03.2019
20.03.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
4/2019
165.00 € s DPH ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
12.03.2019 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - Školský klub
5/2019
21945.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
12.03.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce CVČ
8/2019
618.96 € s DPH Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
06.03.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
6/2019
2166.36 € s DPH ZŠ Komenského ulica3, Smižany Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
05.03.2019 uskutočnenie hudobného vystúpenia skupiny Dimenzion dňa 2.3.2019 - akcia Fašiangy
300.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Gábor Samuel 02.03.2019
05.03.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
7/2019
2063.20 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
04.03.2019 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
1000.00 € s DPH Verbum Bonum Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
04.03.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
10430.00 € s DPH Obecný futbalový klub SR-Sp.Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
04.03.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Slavkovský Jaroslav Obec Spišské Tomášovce 04.03.2019
01.03.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obec v roku 2019
2500.00 € s DPH Klub slovenských turistov Slovenský raj-Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 27.02.2019
28.02.2019 kúpa pozemkov na cyklotrasu
2/2019
480.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Hančáková, Bendík, Lengvarský,Lengvarský,Lengvarský 01.02.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 1157.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 77 78