Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.02.2018 poskytnutie súčinnosti zo strany Obce pri realizácii aktivít NP PVP MRK
USVRK-OIP-2018/00076
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR 23.02.2018
20.02.2018 vytváranie podmienok pe realizáciu projektu - Sociálna inklúzia preživších Rómov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ETP Slovensko 16.02.2018
16.02.2018 odvádzanie odpadovej spláškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Ján Staššík Obec Spišské Tomášovce 15.02.2018
15.02.2018 určenie zodpovednej osoby a zabezpečenie podmienok nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby
42.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.02.2018
13.02.2018 odvádzanie spláškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
17/2018
0.00 € s DPH Mgr. Ivana Tomiskinová Obec Spišské Tomášovce 09.02.2018
12.02.2018 predaj a kúpa pozemkov
4/2017
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Peter Kramár a spol. 30.01.2018
31.01.2018 vykonávanie činnosti - preventivár obce
150.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Marta Zekuciová 21.12.2017
31.01.2018 dodávka vody verejným vodovodom - ČOV II.
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 29.01.2018
30.01.2018 predaj a kúpa pozemkov
0.00 € s DPH Tomáš Paľuch a spol. Obec Spišské Tomášovce 29.01.2018
30.01.2018 odborná technická pomoc pri zabezpečovaní prevádzky ČOV Spišské Tomášovce II.etapa
1377.60 € s DPH Obec Spišské Tomášovce BioCompacT spol. s r.o. 26.01.2018
26.01.2018 vytriedenie, usporiadanie a evidencia registratúrnych záznamov
9/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Commerce invest, s.r.o. 24.01.2018
26.01.2018 zriadenie elektronickej registratúrnej knihy
10/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Commerce invest, s.r.o. 24.01.2018
24.01.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
7/2018
0.00 € s DPH Peter Fiffik Obec Spišské Tomášovce 24.01.2018
24.01.2018 kúpa pozemkov
1378.93 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Lenka Čechová 24.01.2018
23.01.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
6/2018
0.00 € s DPH Martin Korsák Obec Spišské Tomášovce 19.01.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 961.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 64 65