Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.08.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201900008
10.00 € s DPH Gabčová Žofia Obec Spišské Tomášovce 05.08.2019
31.07.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Leško Peter Obec Spišské Tomášovce 31.07.2019
31.07.2019 oprava rodného čísla
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Bajtošová Ľubica 31.07.2019
25.07.2019 odvádzanie spláškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Lačná Iveta Obec Spišské Tomášovce 24.07.2019
25.07.2019 údržba, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP - distribúcia, a.s. 22.07.2019
25.07.2019 nájom plyn. zariadenia za účelom využívania distribúcie zemného plynu do odberných miest
1.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP - distribúcia, a.s. 12.07.2019
24.07.2019 Oplotenie ihriska a montáž sietí
13185.36 € s DPH Obec Spišské Tomášovce DIPPER s.r.o., 24.06.2019
23.07.2019 rozšírenie distribučnej siete IBV Za Humnami
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP - distribúcia, a.s. 15.07.2019
16.07.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Kočiš Michal Obec Spišské Tomášovce 11.07.2019
09.07.2019 predĺženie doby nájmu obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Pechová Iveta Obec Spišské Tomášovce 28.06.2019
09.07.2019 predĺženie doby nájmu obecného bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kokyová Renáta Obec Spišské Tomášovce 28.06.2019
09.07.2019 predĺženie doby nájmu obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Pecha Milan, Pechová Mária Obec Spišské Tomášovce 19.06.2019
04.07.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
8/2019
36.00 € s DPH Marián Mangera Obec Spišské Tomášovce 04.07.2019
01.07.2019 Mandátna zmluva - "Zmena a doplnok č.1/2019 územného plánu obce Spišské Tomášovce"
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL 01.07.2019
01.07.2019 prevod nehnuteľnosti KN 247/1 o výmere 1644 m2
4/2019
16440.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ľubica Bajtošová 01.07.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1172.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 78 79