Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.04.2018 poskytnutie nájomného - obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Pecha Milan, Pechová Mária Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
12.04.2018 poskytnutie nájomného obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Horváthová Sidónia Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
11.04.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH JUDr.Roman Zajac Obec Spišské Tomášovce 11.04.2018
11.04.2018 poskytnutie nájomného obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Gabčo Radoslav, Gabčová Božena Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
11.04.2018 poskytnutie nájomného obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Pecha František, Pechová Zuzana Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
11.04.2018 poskytnutie nájomného obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Kotlárová Lucia Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
06.04.2018 úprava podielu v zámennej zmluve
0.00 € s DPH Božena Korbová a spol. Obec Spišské Tomášovce 01.04.2018
05.04.2018 poskytnutie finančnej dotácie na žiakov
2684.82 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 21.03.2018
04.04.2018 prenájom obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Pecha Rudolf Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
04.04.2018 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201800003
10.00 € s DPH Barkol Štefan Obec Spišské Tomášovce 03.04.2018
03.04.2018 predaj vstupeniek do Slovenského raja
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ViaSlovakia travel, s.r.o. 28.03.2018
03.04.2018 dodávka vody verejným vodovodom
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 23.03.2018
03.04.2018 prenájom bytu v bytovom dome 12 b.j.
0.00 € s DPH Špiner Rastislav, Špinerová Mária Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
28.03.2018 dotácia z rozpočtu obce na deti v školskom klube
5/2018
14646.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Obec Spišské Tomášovce 23.03.2018
28.03.2018 dotácia z rozpočtu obce na deti navštevujúce CVČ Zš Povýšenia sv. kríža Smižany s trvalým pobytom v obci Spišské Tomášovce
6/2018
740.64 € s DPH Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Obec Spišské Tomášovce 23.03.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 961.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 64 65