Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.11.2019 zmena cien - zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova s.r.o. 21.11.2019
13.11.2019 Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR 09.09.2019
12.11.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201900011
40.00 € s DPH Povecová Cecília Obec Spišské Tomášovce 04.11.2019
11.11.2019 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie
275.12 € s DPH Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Obec Spišské Tomášovce 28.10.2019
06.11.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
790.97 € s DPH ZŠ Komenského ulica3, Smižany Obec Spišské Tomášovce 28.10.2019
06.11.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie
584.63 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 28.10.2019
06.11.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
20.00 € s DPH Cehuľová Zuzana Obec Spišské Tomášovce 06.11.2019
05.11.2019 kúpa a zámena pozemkov
1/2019
6380.00 € s DPH Pecha Maroš a spol. Obec Spišské Tomášovce 28.10.2019
05.11.2019 zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania kanalizácie
0.00 € s DPH Michal Bendík a spol. Obec Spišské Tomášovce 19.09.2019
30.10.2019 Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Spišské Tomášovce
4900.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing.arch.Martin Baloga,PhD. 30.10.2019
29.10.2019 údržba, sledovanie stavu a opravy plynárenského zariadenia - IBV Za Humnami
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP - distribúcia, a.s. 14.10.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Gabčo Ľubomír, Gabčová Ľubomíra Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kotlárová Lucia Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Jozef, Pechová Alena Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Rudolf Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1238.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 82 83