Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.11.2017 poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 15.11.2017
22.11.2017 vydanie platobnej karty
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 15.11.2017
22.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
10.00 € s DPH Kačmarik Eduard Obec Spišské Tomášovce 22.11.2017
21.11.2017 dohľad, kontrola a údržba ČOV
350.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce NCH Slovakia s.r.o. 31.10.2017
21.11.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Lenard Pavol Obec Spišské Tomášovce 21.11.2017
21.11.2017 zriadenie bežného účtu
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 15.11.2017
15.11.2017 predaj a kúpa pozemkov
4/2017
0.00 € s DPH Peter Kramár a spol. Obec Spišské Tomášovce 30.10.2017
14.11.2017 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie
838.68 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 14.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700027
10.00 € s DPH Šlejzák Slavomír Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700028
10.00 € s DPH Šlejzák Slavomír Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700029
10.00 € s DPH Gécová Oľga Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700030
10.00 € s DPH Vernarská Cecília Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700031
10.00 € s DPH Gabčová Helena Obec Spišské Tomášovce 10.11.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700026
20.00 € s DPH Bartošová Mária Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
09.11.2017 predaj a kúpa pozemkov
5/2017
0.00 € s DPH Korsáková Magdaléna Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 840.
1 3 5 6 7 8 9 55 56