Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.11.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
20.00 € s DPH Cehuľová Zuzana Obec Spišské Tomášovce 06.11.2019
05.11.2019 kúpa a zámena pozemkov
1/2019
6380.00 € s DPH Pecha Maroš a spol. Obec Spišské Tomášovce 28.10.2019
05.11.2019 zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania kanalizácie
0.00 € s DPH Michal Bendík a spol. Obec Spišské Tomášovce 19.09.2019
30.10.2019 Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Spišské Tomášovce
4900.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing.arch.Martin Baloga,PhD. 30.10.2019
29.10.2019 údržba, sledovanie stavu a opravy plynárenského zariadenia - IBV Za Humnami
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP - distribúcia, a.s. 14.10.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Gabčo Ľubomír, Gabčová Ľubomíra Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kotlárová Lucia Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Jozef, Pechová Alena Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
29.10.2019 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Rudolf Obec Spišské Tomášovce 28.09.2019
25.10.2019 vykonávanie TSP a TP II. - Národný projekt
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR 24.10.2019
25.10.2019 prenájom plynárenského zariadenia - STL plynovod, STL plynovodné prípojky - IBV Za Humnami
1.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP - distribúcia, a.s. 07.10.2019
25.10.2019 zámena pozemkov na kanalizáciu ul. Smižianskej
11/2019
0.00 € s DPH PhDr. Miloš Čikovský a spol. Obec Spišské Tomášovce 11.10.2019
24.10.2019 zámena pozemkov
10/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ivan Valenčík a spol 16.10.2019
23.10.2019 oprava v článku II.
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Michaela Nebusová a spol. 21.10.2019
22.10.2019 vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 02.12.2019 do 31.12.2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny 21.10.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 1172.
1 3 5 6 7 8 9 78 79