Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.04.2021 odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Fifík Denis 31.01.2021
09.04.2021 vykonávanie odberu vzoriek biolog. materiálu a následnú diagmostiku ochorenia COVID-19
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves 08.04.2021
07.04.2021 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
40.00 € s DPH Bendíková Katarína Obec Spišské Tomášovce 15.02.2021
06.04.2021 vykonávanie odberu vzoriek a následná diagnostika infekčného ochorenia COVID-19
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves 01.04.2021
06.04.2021 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kokyová Renáta Obec Spišské Tomášovce 31.01.2021
06.04.2021 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pechová Iveta Obec Spišské Tomášovce 30.01.2021
06.04.2021 prenájom hrobového miesta
30.00 € s DPH Kurillová Michaela Obec Spišské Tomášovce 31.03.2021
06.04.2021 odvádzanie odpadovej splaškovej vody verejnou kanlizáciou
0.00 € s DPH Kurillová Michaela Obec Spišské Tomášovce 31.03.2021
26.03.2021 Poskytnutie prostriedkov na činnosť
1/2021
2000.00 € s DPH Verbum Bonum Obec Spišské Tomášovce 28.02.2021
26.03.2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť
2/2021
2350.00 € s DPH KST Slovenský raj- Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 28.02.2021
26.03.2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť
3/2021
10430.00 € s DPH OFK SLovenský raj- Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 28.02.2021
26.03.2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť
4/2021
165.00 € s DPH ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Obec Spišské Tomášovce 04.03.2021
25.03.2021 Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19
Dodatok č. 8
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenský červený kríž 24.03.2021
19.03.2021 vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a diagnostika respiračného ochorenia COVID-19
Dodatok č.7
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenský červený kríž 18.03.2021
17.03.2021 v čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým : zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 15.kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení Zmluvy. Do 30 pracovných dní po skončení doby výpožičky je Obec povinná vrátiť predmet ŚÚ SR.
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Štatistický úrad SR 17.03.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 1354.
1 3 5 6 7 8 9 90 91