Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.09.2020 oprava údajov zmluvnej strany predávajúceho
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Povecová Cecília 18.09.2020
18.09.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Anna Džubáková Obec Spišské Tomášovce 01.09.2020
16.09.2020 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202000006
20.00 € s DPH Michnová Ľudmila Obec Spišské Tomášovce 16.09.2020
08.09.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanlizáciou
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Martin Hudák 21.08.2020
07.09.2020 dodávka tovaru do školskej jedálne
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce DOMINO, a.s. Spišská Nová Ves 21.08.2020
07.09.2020 likvidácia odpadových vôd u Obecnej ČOV
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 21.08.2020
07.09.2020 zmena lehoty plnenia predmetu zmluvy
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tribiano s.r.o. 12.08.2020
20.08.2020 vodovod a kanalizácia - lokalita Za Humnami
37062.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, spol. s r.o. 03.08.2020
19.08.2020 socializačný balík pre MŠ na ulici Školskej
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR 01.07.2020
19.08.2020 nákup pozemkov
20925.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Cecília Povecová 19.08.2020
18.08.2020 kúpa pozemkov
22758.25 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tomáš Kacvinský 14.08.2020
17.08.2020 zámena pozemkov
0.00 € s DPH Ivan Valenčík a spol. Obec Spišské Tomášovce 10.08.2020
04.08.2020 poskytnutie služieb - pitná voda, stočné, dodávka el. energie, dodávka plynu
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 01.07.2020
21.07.2020 odborná technická pomoc pri zabezpečovaní prevádzky ČOV Spišské Tomášovce II. etapa
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce BioCompacT spol. s r.o. 10.07.2020
13.07.2020 návratná finančná výpomoc na pokrytie výdavkov spojených so spustením prevádzky Turistickej ubytovne
3300.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 13.07.2020
Zobrazených 136 - 150 z celkových 1373.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 91 92