Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.01.2020 poskytnutie NFP - projekt Cyklistický chodník v
454730.03 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 03.01.2020
03.01.2020 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kokyová Renáta Obec Spišské Tomášovce 30.12.2019
20.12.2019 zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a zámena pozemkov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Vincent Bartoš a spol. 19.12.2019
20.12.2019 Dodatok - telefónna služba
40.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovak Telekom, a.s. 28.11.2019
16.12.2019 Dodatok k kúpnej zmluve a zámennej zmluve č. 2/2019 zo dňa 16.9.2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ján Hojnoš a spol. 13.12.2019
12.12.2019 Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena
0.00 € s DPH Michal Bendík a spol. Obec Spišské Tomášovce 11.12.2019
11.12.2019 Dodatok k Zámennej zmluve č. 10/2019 zo dňa 16.10.2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ivan Valenčík a spol. 10.12.2019
06.12.2019 poskytovanie prístupu na internet - Zberný dvor
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RUPKKI 03.12.2019
06.12.2019 Výstavba vstupnej brány do Slovenského raja
11000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ladislav Cvengroš 05.12.2019
05.12.2019 ukončenie Kúpnej zmluvy č. Z_201934357
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tribiano s.r.o. 21.11.2019
05.12.2019 dodatok k zámennej zmluve č.12/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Milan Podolinský a spol. 04.12.2019
03.12.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Hadbavný Marián Obec Spišské Tomášovce 28.11.2019
02.12.2019 dodatok k Kz a Zz č. 2/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ján Hojnoš a spol. 18.11.2019
28.11.2019 Prenájom hrobového miesta
201900013
10.00 € s DPH Kvetoslava Mangerová Obec Spišské Tomášovce 28.11.2019
27.11.2019 zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z MPaRV SR - Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 26.11.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 1238.
1 2 3 4 6 8 9 10 82 83