Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.08.2022
Crz:01.08.2022 17:08
nákup pozemkov
2/2022
5653.79 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Mária Kostelníková a spol. 25.07.2022
27.07.2022
Crz:27.07.2022 17:11
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Gura Rastislav Obec Spišské Tomášovce 25.07.2022
27.07.2022
Crz:27.07.2022 17:11
prenájom hrobového miesta na 10 rokov
40.00 € s DPH Gabčová Božena Obec Spišské Tomášovce 25.07.2022
25.07.2022
Crz:25.07.2022 12:17
prenájom pozemku a drevenej chatky na Čingove
800.00 € s DPH Mgr. Martina Cvengrošová Obec Spišské Tomášovce 18.07.2022
22.07.2022
Crz:22.07.2022 12:12
rekonštrukcia budovy šatne TJ
01/2022
17200.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce WINFINITY s.r.o. 20.07.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 08:12
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200011
10.00 € s DPH Vadkertyová Katarína Obec Spišské Tomášovce 15.07.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 17:14
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
2022200012
20.00 € s DPH Kručinská Adriána Obec Spišské Tomášovce 19.07.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 17:14
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200013
10.00 € s DPH Kručinská Adriána Obec Spišské Tomášovce 19.07.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 17:14
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200014
10.00 € s DPH Kručinská Adriána Obec Spišské Tomášovce 19.07.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 17:14
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200015
10.00 € s DPH Kručinská Adriána Obec Spišské Tomášovce 19.07.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 17:14
dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
400.00 € s DPH Ing. Ján Vitko, Ing. Alica Vitková, Lívia Vitková Obec Spišské Tomášovce 13.07.2022
17.07.2022
Crz:17.07.2022 17:10
kúpa spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam v LV č.1477
3/2022
1500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Anna Ferechová 17.07.2022
17.07.2022
Crz:17.07.2022 17:10
zámena podielov nehnuteľnosti p. Anny Ferechovej s Obcou Spišské Tomášovce
3/2022
300.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Anna Ferechová 17.07.2022
15.07.2022
Crz:16.07.2022 01:12
zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu - mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu
dodatok č.27
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova, s.r.o. 07.07.2022
11.07.2022
Crz:11.07.2022 08:10
realizácia prác súvisiacich s mechanickým predčistením čističky odpadových vôd v Spišských Tomášovciach
39228.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 08.07.2022
Zobrazených 61 - 75 z celkových 1567.
1 2 3 5 7 8 9 104 105