Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.04.2018 dodávka vody verejným vodovodom
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 23.03.2018
03.04.2018 prenájom bytu v bytovom dome 12 b.j.
0.00 € s DPH Špiner Rastislav, Špinerová Mária Obec Spišské Tomášovce 28.03.2018
28.03.2018 dotácia z rozpočtu obce na deti v školskom klube
5/2018
14646.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Obec Spišské Tomášovce 23.03.2018
28.03.2018 dotácia z rozpočtu obce na deti navštevujúce CVČ Zš Povýšenia sv. kríža Smižany s trvalým pobytom v obci Spišské Tomášovce
6/2018
740.64 € s DPH Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Obec Spišské Tomášovce 23.03.2018
28.03.2018 dotácia z rozpočtu obce na deti navštevujúce CVČ pri ZŠ Komenského s trvalým pobytom v obci Spišské Tomášovce
8/2018
1759.02 € s DPH Základná škola Obec Spišské Tomášovce 26.03.2018
27.03.2018 finančná dotácia na deti v CVČ - 2 deti
7/2018
185.16 € s DPH CVČ Obec Spišské Tomášovce 23.03.2018
21.03.2018 zmluva o poskytnutí dotácie
165.00 € s DPH ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Obec Spišské Tomášovce 06.03.2018
20.03.2018 prenájom priestorov kultúrneho domu
0.00 € s DPH Gabčová Jarmila Obec Spišské Tomášovce 16.03.2018
14.03.2018 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
5420.00 € s DPH Obecný futbalový klub SR-Sp.Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 06.03.2018
14.03.2018 odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Pjontek Jozef Obec Spišské Tomášovce 14.03.2018
14.03.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
2450.00 € s DPH Klub slovenských turistov Slovenský raj-Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 06.03.2018
14.03.2018 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
2500.00 € s DPH Verbum Bonum Obec Spišské Tomášovce 06.03.2018
14.03.2018 prenájom priestorov kultúrného domu
0.00 € s DPH Obecný futbalový klub SR-Sp.Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 14.03.2018
09.03.2018 poskytovanie služieb "Škôlka Komensky Plus" - MŠ Školská
9.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Komensky, s.r.o. 09.03.2018
09.03.2018 poskytovanie služieb "Škôlka Komensky Plus" - Kostolná
9.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Komensky, s.r.o. 09.03.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 920.
1 2 3 5 7 8 9 61 62