Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
23.11.2021 Orez, ťažba a manipulácia stromov na cintoríne podľa rozhodnutia ŽP
55/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce, s.r.o. 22.11.2021
01.10.2021 výrobu, dodávku a montaž plastových okien v Bytovom dome 12 b.j.
54/2021
2995.78 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Sevon - Peter Hricišák 01.10.2021
30.09.2021 dúchadla podľa cenovej ponuky č. 21/30936 zo dňa 30.09.2021
53/2021
1967.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Kubíček VHS, s.r.o. 30.09.2021
20.09.2021 čistenie kanalizácie a ČOV II.
52/2021
341.50 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spiš vrt s.r.o. 17.09.2021
17.09.2021 oprava verejného osvetlenia na ulici Školskej
51/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNI elektro, s.r.o. 14.09.2021
13.09.2021 2 ks - hnedá BIO nádoba 1100 l v cene 279€/ks
50/2021
558.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova, s.r.o. 10.09.2021
08.09.2021 vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany pre stavbu: Rozšírenie vodovodu ul. Smižianska Spišské Tomášovce
49/2021
70.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce P.A.T., s.r.o. 07.09.2021
02.09.2021 oprava dverí na MŠ Školská
48/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Hricišák Peter 02.09.2021
23.08.2021 vypracovanie prevádzkového poriadku - Vodovod a kanalizácia 24 B.J. - preložka vodovodu
47/2021
135.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ľudovít Pramuk 23.08.2021
13.08.2021 vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie- rozšírenie vodovodu ul. Smižianska I.etapa
46/2021
199.20 € s DPH Obec Spišské Tomášovce VF ENVIROPRO, s.r.o. 11.08.2021
20.07.2021 prečistenie kalového výpustu v ČOV I.
45/2021
132.90 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spiš vrt s.r.o. 20.07.2021
24.06.2021 zriadenie kancelárie 1. kontaktu podľa cenovej ponuky
44/2021
2323.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Interiér na mieru s.r.o. 18.06.2021
18.06.2021 spracovanie a odovzdanie ŽoNFP pre pokračovanie projektu MOPS
43/2021
2500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Rozvoj Spiša n.o. 18.06.2021
09.06.2021 vysýpanie ulíc Gustáva Bartscha a Krátkej asfaltovým recyklátom a zhutnenie
42/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ladislav Beskyd - B-LAMIJA 08.06.2021
02.06.2021 projektovú dokumentáciu riešenia dočasného dopravného značenia na ulici Železničnej
41/2021
100.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce LABUDA - ASI s.r.o. 02.06.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 491.
1 2 3 5 7 8 9 32 33