Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
28.02.2019 dovoz frakcie na ulicu Za Humnami - storno objednávky
13/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce GAMAN, s.r.o. 28.02.2019
26.02.2019 výroba a osadzovanie plastových okien v byte na ulici Školskej v Bytovom dome 12 b.j.
10/2019
915.36 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Milvermont - Miloš Verčimák 25.02.2019
25.02.2019 práce na stavbe Vodovod a splášková kanalizácia pre 5 RD, ul. Za Humnami
09/2019
21745.72 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Kontastav s.r.o. 25.02.2019
22.02.2019 oprava odkaľovacieho zariadenia na ČOV I.- ul.Potočná
08/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 22.02.2019
21.02.2019 vytýčenie vodovodnej sieti na ulici Krátkej, G. Bartscha
7/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.02.2019
06.02.2019 smetné nádoby (plastové) 120l, čierne - 20 ks
06/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ferex s.r.o. 06.02.2019
01.02.2019 vyradenie, vytriedenie a evidenciu registratúrnych záznamov uložených v registratúrnom stredisku
05/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Archivovanie SK s.r.o. 30.01.2019
30.01.2019 vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie v cene 100 € bez DPH
04/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ekoservis Slovensko s.r.o. 30.01.2019
29.01.2019 vypracovanie riešenia protipožiarnej stavby Kanalizácia a vodovod IBV Za Humnami
3/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Iveta Nováková 29.01.2019
08.01.2019 vyhotovenie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia - Kanalizácia a vodovod ul.Gustáva Bartscha
02/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing.Viktor Fabian 08.01.2019
07.01.2019 vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby Kanalizácia a vodovod Sp.Tomášovce ul. Gustáva Bartscha
01/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Iveta Nováková 07.01.2019
13.12.2018 posyp miestnych komunikácii v obci Spišské Tomášovce
51/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova s.r.o. 13.12.2018
07.12.2018 vytýčenie optickej siete na ul. Hrabušickej pred rozost. domami na parcelách č. 912/44 a 912/45
50/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SWAN KE, s.r.o. 07.12.2018
06.12.2018 rozšírenie protipožiarnej bezpečnosti stavby IBV Za Humnami S0 08 Komunikácie a chodníky
49/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Iveta Nováková 06.12.2018
06.12.2018 NN prípojka Spišské Tomášovce 2 RD na ulici Hrabušickej
48/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Elkostav KM, s.r.o. 05.12.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 327.
1 2 3 5 7 8 9 21 22