Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
15.04.2019 zberné nádoby o objeme 1100 L v počte 5 ks v zmysle Kúpnej zmluvy č. 39/2018 - príloha č. 1 - 1 ks / 340,00 € = 1 700 €
26/2019
1700.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNIPROM s.r.o. 15.04.2019
04.04.2019 realizáciu STL pripojovacieho plynovodu na ulici Hrabušickej - IBV Za Humnami v cene 1 772,18 €
22/2019
1772.18 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslav Kostelník 03.04.2019
04.04.2019 rozšírenie STL distribučnej siete na ulici Krátkej v cene 4005,61 €
23/2019
4005.61 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslav Kostelník 03.04.2019
04.04.2019 rozšírenie STL distribučnej siete na ulici Krátkej, č.p. 917/44 v cene 971,64 €
24/2019
971.64 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Miroslav Kostelník 03.04.2019
04.04.2019 architektonickú štúdiu pre stavbu - Materská škola v obci Spišské Tomášovce, na parcelách KN C 589, 590/1, 590/2,590/3,591 pre územné konanie v cene 500 €
25/2019
500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Dávid Kruliac 03.04.2019
03.04.2019 spracovanie zmeny a doplnku č. I/2019 územného plánu obce Spišské Tomášovce v zmysle priložených uznesení v cene 4 800€ bez DPH
21/2019
4800.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Ing.arch. Martin Baloga 03.04.2019
03.04.2019 vytýčenie optickej siete na parcelách KN C 912/44,912/45,912/46,912/47 za účelom realizácie stavebných prác
20/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SWAN KE, s.r.o. 02.04.2019
01.04.2019 spracovanie žiadosti o NFP pre realizáciu projektu "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"
19/2019
1500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce AK Prešov, spol. s r.o. 01.04.2019
27.03.2019 realizácia diela "Spišské Tomášovce - vodovod, rekonštrukcia vodovodu
18/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce K - áčko spol. s r.o. 27.03.2019
20.03.2019 materiál na oplotenie futbalového ihriska
17/2019
892.22 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Mplot s.r.o. 20.03.2019
11.03.2019 čistenie kanála na ulici Topoľovej
16/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Smižany 11.03.2019
06.03.2019 vytýčenie existujúcich sieti VSD na ulici Juraja Sklenára, CKN 365, EKN 90041
15/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 06.03.2019
05.03.2019 vytýčenie plynárenských zariadení na ulici Juraja Sklenára CKN 365, EKN 90041
14/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP, a.s. distribúcia 05.03.2019
28.02.2019 Terénne úpravy a navážanie frakcie na ulici Za Humnami
11/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ladislav Beskyd B - LAMIJA 28.02.2019
28.02.2019 frakcia 32/64 - 2 autá
12/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Lom Gretľa - Tisovec 28.02.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 327.
1 2 4 6 7 8 9 21 22