Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

likvidáciu žumpovej vody z WC Čingov Smižany na obdobie do 31.12.2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 40/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: likvidáciu žumpovej vody z WC Čingov Smižany na obdobie do 31.12.2022

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.07.2022

Datum zverejnenia: 27.07.2022

Dokumenty