Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

odstránenie havarijného stavu - Hydrantu na ulici Krátkej.

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: odstránenie havarijného stavu - Hydrantu na ulici Krátkej.

Cena objednávky: 1190.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.07.2022

Datum zverejnenia: 04.08.2022

Dokumenty