Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.07.2024
Crz:16.07.2024 11:59
zámena CKN 912/150 a 912/49 - časť 4 m 2
3/2024
60.00 € s DPH Jozef Gonda a Mgr. Denisa Žembová Obec Spišské Tomášovce 16.07.2024
16.07.2024
Crz:16.07.2024 20:52
zámena pozemkov EKN 127/2,128 a 878
4/2024
0.00 € s DPH Ľudmila Hojnošová a Iveta Kubalová a OBec Obec Spišské Tomášovce 16.07.2024
16.07.2024
Crz:16.07.2024 20:52
zámena pozemkov EKN 127/2,128 a 878
4/2024
0.00 € s DPH Ľudmila Hojnošová a Iveta Kubalová a OBec Obec Spišské Tomášovce 16.07.2024
02.07.2024
Crz:02.07.2024 15:31
dodávka elektriny distribúciou do odberných miest
ZDR-2024-A08062-000
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenské elektrárne-energetické služby 23.05.2024
02.07.2024
Crz:02.07.2024 15:31
zriadenie vecného bremena - uloženie žľabu dažďovej kanalizácie
0.00 € s DPH Milan Repko a spol. Obec Spišské Tomášovce 01.07.2024
01.07.2024
Crz:01.07.2024 15:09
prenájom hrobového miesta č. 570 na 10 rokov
202300015
45.00 € s DPH Gábor František Obec Spišské Tomášovce 27.08.2024
26.06.2024
Crz:26.06.2024 16:36
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Simona Petrušková Obec Spišské Tomášovce 10.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 15:53
prenájom budovy Základnej školy sv. Michala a pozemku
10.00 € s DPH Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 17.06.2024
30.05.2024
Crz:30.05.2024 14:48
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
9/2024
500.00 € s DPH OZ Deťom pre život Obec Spišské Tomášovce 22.05.2024
28.05.2024
Crz:28.05.2024 11:48
prenájom bytu č. 6 na ulici Školskej
152.58 € s DPH Petruška Erik, Petrušková Simona Obec Spišské Tomášovce 23.05.2024
24.05.2024
Crz:24.05.2024 12:33
prenájom bytu č. 3 na ulici Školskej
0.00 € s DPH Dobranská Iveta Obec Spišské Tomášovce 23.05.2024
23.05.2024
Crz:23.05.2024 09:32
odvádzanie odpadovej splaškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Ing. Ľuboš Kuchár Obec Spišské Tomášovce 26.04.2024
16.05.2024
Crz:16.05.2024 09:26
zriadenie záložného práva na pozemok C KN č. 912/74
0.00 € s DPH Marián Sivák Obec Spišské Tomášovce 15.05.2024
16.05.2024
Crz:16.05.2024 09:26
zriadenie záložného práva na parcelu č. C KN č. 912/72
0.00 € s DPH Ing. Pavol Hančák Obec Spišské Tomášovce 15.05.2024
16.05.2024
Crz:16.05.2024 09:26
zriadenie záložného práva na pozemok č. C KN č. 912/73
0.00 € s DPH Bc. Ján Povec a Jana Povecová Obec Spišské Tomášovce 15.05.2024
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1764.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 117 118