Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.12.2023
Crz:20.12.2023 18:41
nákup pozemkov
KZ č. 2/2023
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Čonka Tomáš a spol. 19.12.2023
07.12.2023
Crz:07.12.2023 10:58
poistenie stavby - Bezpečné parkovanie v stredisku cestovného ruchu Slovenský raj Čingov
141.35 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNIQA poisťovňa, a.s. 30.11.2023
07.12.2023
Crz:07.12.2023 10:58
poistenie stavby - Bezpečné parkovanie v stredisku cestovného ruchu - Slovenský raj Čingov - doplnenie
142.81 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNIQA poisťovňa, a.s. 01.12.2023
05.12.2023
Crz:05.12.2023 11:20
poskytovanie fin prispevku SpKCH na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
150.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spišská katolícka charita 15.11.2023
05.12.2023
Crz:05.12.2023 11:20
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Rudolf Obec Spišské Tomášovce 11.09.2023
28.11.2023
Crz:28.11.2023 08:25
zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce MAS Miloj Spiš, o.z. 24.11.2023
20.11.2023
Crz:20.11.2023 15:42
poskytnutie podpory z fondu formou dotácie na spolufinancovanie projektu
56069.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Environmentálny fond 13.11.2023
20.11.2023
Crz:20.11.2023 15:42
Zmena Zmluvy č. 232307 08U05 v časti Príloha č.1
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Environmentálny fond 14.11.2023
13.11.2023
Crz:13.11.2023 11:05
zriadenie grantového účtu
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Prima banka Slovensko, a.s. 10.11.2023
09.11.2023
Crz:09.11.2023 15:43
zámena pozemkov
02/2023
0.00 € s DPH Pecha Peter a spol. Obec Spišské Tomášovce 08.11.2023
07.11.2023
Crz:07.11.2023 13:01
realizácia stavby ,,Bezpečné parkovanie v stredisku cestovného ruchu Slovenský raj - Čingov"
78039.69 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. 06.11.2023
03.11.2023
Crz:03.11.2023 12:35
umiestnenie túlavého psíka dňa 27.10.2023
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Občianske združenie Útulok šťastný psík 30.10.2023
02.11.2023
Crz:02.11.2023 14:26
prenájom hrobového miesta na 10 rokov
202300008
34.00 € s DPH Jordánová Renáta Obec Spišské Tomášovce 30.10.2023
30.10.2023
Crz:30.10.2023 19:02
poskytnutie finančných prostriedkovna výkon terénnej sociálnej práce v lokalite Spišské Tomášovce
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Implemenačná agentúra MPSVaR 17.10.2023
25.10.2023
Crz:25.10.2023 13:29
stanovenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí
1/2023
1143.47 € s DPH ZŠ Komenského ulica 3, Smižany Obec Spišské Tomášovce 25.10.2023
Zobrazených 76 - 90 z celkových 1764.
1 2 3 4 6 8 9 10 117 118