Obec Spišské Tomášovce

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
20.08.2013 Územný plán obce
2/2013
23000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Ján Bátora 30.07.2013
20.08.2013 STL plynovod - časť plynovod ul. G. Bartscha
3 a /2013
6068.86 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Kostelník Miroslav 30.07.2013
20.08.2013 STL plynovod - časť zemné práce ul. G. Bartscha
3 b /2013
9647.94 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce GAMAN s.r.o 30.07.2013
30.07.2013 Zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie a podkladov prostredníctvom OSO v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
1/2013
3000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce RNDr. Eleonóra Weissová 29.07.2013
Zobrazených všetkých 4.