Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
Pripojenie do distribučnej sústavy 4 x 25 A/3F
ZoP/2022/109
711.68 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 04.04.2022
07.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
práva a povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia č. 197/631/2021/Bg vydaného 18.10.2021 - "Rozšírenie NN siete pre 4 RD Spišské Tomášovce"
ZoP/2022/109-PP
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 04.04.2022
07.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
odvádzanie splaškovej odpadovej vody
14/2022
0.00 € s DPH Ján Hojnoš Obec Spišské Tomášovce 18.03.2022
07.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
odvádzanie splaškovej odpadovej vody
15/2022
0.00 € s DPH Nikoleta Viszlayová Obec Spišské Tomášovce 04.04.2022
23.03.2022 otvorenie a vedenie bežného účtu pre pomoc ukrajincom
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce VUB, a.s. 18.03.2022
16.03.2022 MOPS - poskytnutie príspevku
ZM_SEP-IMRK3-2022-00
68308.56 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 14.03.2022
16.03.2022 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200005
20.00 € s DPH Bendík Jaroslav Obec Spišské Tomášovce 16.03.2022
16.03.2022 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
10.00 € s DPH Kiššová Mária Obec Spišské Tomášovce 15.03.2022
16.03.2022 výpožička osobného automobilu Peugeot a hnuteľného majetku - náradie
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 01.01.2022
10.03.2022 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
20220003
20.00 € s DPH Andrašiková Lucia Obec Spišské Tomášovce 09.03.2022
07.03.2022 odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Skokan Peter Obec Spišské Tomášovce 03.03.2022
04.03.2022 odvádzanie odpadovej spláškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH František Dlugoš Obec Spišské Tomášovce 04.03.2022
03.03.2022 pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy a dodávka elektriny pre 4 rodinné domy
349.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 28.02.2022
02.03.2022 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
7/2022
3039.96 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany 16.02.2022
01.03.2022 prenájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Bartoš Filip Obec Spišské Tomášovce 28.02.2022
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1567.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 104 105