Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.05.2022
Crz:26.05.2022 15:35
poskytnutie finančného príspevku na dobudovanie futbalovej infraštruktúry
10000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenský futbalový zväz 20.05.2022
10.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO
8/2022 D
1400.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 06.05.2022
09.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
spracúvanie osobných údajov
9/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce T-MAPY s.r.o. 06.05.2022
04.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
prenájom pozemkov na parkovanie vozidiel v lokalite Čingov
4/2022 N
10000.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 25.04.2022
02.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200006
10.00 € s DPH Pecha Dušan Obec Spišské Tomášovce 21.03.2022
02.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200007
20.00 € s DPH Štrauchová Katarína Obec Spišské Tomášovce 23.03.2022
02.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
prenájom hrobového miesta na 10 rokov
202200008
40.00 € s DPH Kostelníková Mária Obec Spišské Tomášovce 23.03.2022
02.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
predaj pozemkov C KN č. 429/1, 429/2, 430
3/2022
1692.00 € s DPH Ing. František Petrík Obec Spišské Tomášovce 29.04.2022
02.05.2022
Crz:13.05.2022 12:15
nájom na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12.2024
3/2022 N
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 28.04.2022
27.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
prenájom pozemku parcely registra C KN č. 793/1
300.00 € s DPH Zuzana Hricová - EsenCit Obec Spišské Tomášovce 21.04.2022
27.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely
0.00 € s DPH PD "Čingov" Smižany Obec Spišské Tomášovce 25.04.2022
20.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
Spracovanie dátových súborov územného plánu obce Spišské Tomášovce pre účely zverejnenia na GIS portáli s ročným poplatkom
8/2022
960.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 14.04.2022
14.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
odvádzanie spláškovej odpadovej vody
17/2022
0.00 € s DPH Ing. Emília Semanenková Obec Spišské Tomášovce 14.04.2022
11.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
16/2022
0.00 € s DPH Silvia Filkorová Obec Spišské Tomášovce 08.04.2022
07.04.2022
Crz:13.05.2022 12:15
Správa registratúry Optimal
R20220202
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Archivovanie Sk, s.r.o. 18.02.2022
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1567.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 104 105