Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.02.2024
Crz:23.02.2024 12:51
nákup diaľkovo ovládanej kosačky s mulčovaním - doplnenie zmluvy o prílohu
39606.93 € s DPH Obec Spišské Tomášovce DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. 05.01.2024
23.02.2024
Crz:23.02.2024 12:51
zhotovenie diela - náučné tabule, náučné tabule s videami a parkové lavičky - doplnená zmluva o prílohu
19170.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ZNIEV FILM COMPANY s.r.o. 05.01.2024
21.02.2024
Crz:21.02.2024 15:56
poskytnutie finančnej dotácie
1/2024
165.00 € s DPH ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
21.02.2024
Crz:21.02.2024 15:56
poskytnutie fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia - oprava počtu žiakov
943.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 10:02
poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1767.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 10:02
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
8/2024
4000.00 € s DPH FsK Ďurkovec, o.z. Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 18:58
úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. Obec Spišské Tomášovce 19.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 18:58
vystúpenie skupiny Q4 na akcii fašiangy
220.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Jozef Opremčák 10.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 18:58
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 232307 08U05 o poskytnutí podpory z evn.fondu formou dotácie
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Environmentálny fond 14.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 18:58
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202300010
20.00 € s DPH Podolská Katarína Obec Spišské Tomášovce 20.02.2024
19.02.2024
Crz:19.02.2024 17:49
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
06/2024
12700.00 € s DPH Obecný futbalový klub Slovenský raj-Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
19.02.2024
Crz:19.02.2024 17:49
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
0.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Spišské Tomášovce 16.02.2024
19.02.2024
Crz:19.02.2024 17:49
poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3416.00 € s DPH ZŠ Komenského ulica 3, Smižany Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
16.02.2024
Crz:16.02.2024 13:27
poskytnutie finančnej dotácie
4/2024
2500.00 € s DPH KLUB slovenských turistov Slovenský raj-Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
16.02.2024
Crz:16.02.2024 13:27
poskytnutie finančnej dotácie
3/2024
7000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farský úrad Letanovce Obec Spišské Tomášovce 07.02.2024
Zobrazených 46 - 60 z celkových 1764.
1 2 4 6 7 8 9 117 118