Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.11.2022
Crz:23.11.2022 17:05
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Radoslav, Čonková Lucia Obec Spišské Tomášovce 08.09.2022
09.11.2022
Crz:09.11.2022 11:56
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Jozef a Pechová Monika Obec Spišské Tomášovce 08.09.2022
09.11.2022
Crz:09.11.2022 12:40
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Jozef a Pechová Alena Obec Spišské Tomášovce 08.09.2022
09.11.2022
Crz:09.11.2022 13:20
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Rudolf Obec Spišské Tomášovce 08.09.2022
08.11.2022
Crz:08.11.2022 14:31
odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Slávka Lapšanská Obec Spišské Tomášovce 08.11.2022
07.11.2022
Crz:07.11.2022 13:14
uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 035-A.2-ST-46-ZBVB/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Železnice Slovenskej republiky 18.09.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:32
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
10.00 € s DPH Pechová Rozália Obec Spišské Tomášovce 25.10.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:32
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
10.00 € s DPH Knuteľová Mária Obec Spišské Tomášovce 02.11.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:32
prenájom pozemkov v rámci realizácie stavby : Modernizácia železničnej trate
0.00 € s DPH SR, Železnice SR Obec Spišské Tomášovce 18.09.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:32
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou MRK
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad vlády SR 09.08.2022
31.10.2022
Crz:31.10.2022 14:05
prenájom bytu na ulici Školskej
74.15 € s DPH Zvolenský Ladislav Obec Spišské Tomášovce 14.10.2022
18.10.2022
Crz:18.10.2022 09:47
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 13.10.2022
17.10.2022
Crz:17.10.2022 08:35
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200022
10.00 € s DPH Cehuľa Viliam Obec Spišské Tomášovce 11.10.2022
17.10.2022
Crz:17.10.2022 10:20
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202200023
20.00 € s DPH Lesňáková Anežka Obec Spišské Tomášovce 12.10.2022
17.10.2022
Crz:17.10.2022 10:20
prenájom hrobového miesta č. 248
202200024
28.00 € s DPH Lesňáková Anežka Obec Spišské Tomášovce 12.10.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 1567.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 104 105