Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.05.2024
Crz:16.05.2024 18:16
poistenie nákladov na zásah horskej služby v rozsahu podľa poistnej zmluvy
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNION poisťovňa, a.s. 26.03.2024
15.05.2024
Crz:15.05.2024 17:56
zriadenie záložného práva na novovytvorenú parcelu C KN 912/75
0.00 € s DPH Mgr. Anna Kacvinská Obec Spišské Tomášovce 14.05.2024
03.05.2024
Crz:03.05.2024 10:01
pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000847934S- zmrzlinový stánok
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 25.04.2024
26.04.2024
Crz:26.04.2024 15:34
poistenie platiacich návštevníkov roklín Slovenského raja
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNION poisťovňa, a.s. 25.04.2024
23.04.2024
Crz:23.04.2024 14:41
odvádzanie odpadovej splaškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Gajan Rastislav Obec Spišské Tomášovce 18.04.2024
23.04.2024
Crz:23.04.2024 14:41
prenájom hrobového miesta č. 256 na 5 rokov
202300014
15.00 € s DPH Bendíková Miluše Obec Spišské Tomášovce 19.04.2024
17.04.2024
Crz:17.04.2024 16:04
zriadenie záložného práva na pozemok parcelu C KN č. 912/73
0.00 € s DPH Bc. Ján Povec a Jana Povecová Obec Spišské Tomášovce 28.03.2024
17.04.2024
Crz:17.04.2024 16:04
zriadenie záložného práva na parcelu C KN č. 912/75
0.00 € s DPH Mgr. Anna Kacvinská Obec Spišské Tomášovce 28.03.2024
17.04.2024
Crz:17.04.2024 16:04
zriadenie záložného práva na parcelu C KN č. 912/72
0.00 € s DPH Ing. Pavol Hančák Obec Spišské Tomášovce 28.03.2024
17.04.2024
Crz:17.04.2024 16:04
zriadenie záložného práva na pozemok C KN č. 912/74
0.00 € s DPH Marián Sivák Obec Spišské Tomášovce 28.03.2024
16.04.2024
Crz:16.04.2024 15:01
prenájom parkoviska v lokalite Čingov
12000.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. Obec Spišské Tomášovce 27.03.2024
09.04.2024
Crz:09.04.2024 16:08
dodávka vody pre odberné miesto Zmrzlinový stánok
110/2024/PO
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 27.03.2024
03.04.2024
Crz:03.04.2024 17:46
odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Jozef Gábor Obec Spišské Tomášovce 02.04.2024
02.04.2024
Crz:02.04.2024 10:25
vzájomná zámená vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pôvodné parcely E KN č. 93-100 na novovytvorené parcely C KN č. 912/62,912/70,912/71,912/73,912/74,912/75,912/76,912/77,995/9
2/2024
0.00 € s DPH Ing. Pavol Hančák, Marián Sivák, Peter Hojnoš, Bc. Ján Povec Obec Spišské Tomášovce 28.03.2024
27.03.2024
Crz:27.03.2024 17:11
poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby
37-742-009
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNION poisťovňa, a.s. 26.03.2024
Zobrazených 16 - 30 z celkových 1764.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 117 118