Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.08.2013 Zmluva na stočné
30/2013
72.00 € s DPH Pecha Vladimír Obec Spišské Tomášovce 21.08.2013
21.08.2013 Zmluva o dielo č. 2/2013
2/2013
19000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Ján Bátora 19.08.2013
07.08.2013 zámena pozemkov medzi Obcou Spišské Tomášovce a vlastníkmi pozemkov
4/2013
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 28.07.2013
01.08.2013 Záložná zmluva č. 0301-PRB/2011/Z
0301-PRB/2011/Z
0.00 € s DPH Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR Obec Spišské Tomášovce 25.07.2013
01.08.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Mišenda, Mišendová, Urban, Urbanová 29.07.2013
30.07.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 5716/2006
1
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tatranská mliekareň , a.s. 16.07.2013
24.07.2013 Záložná zmluva
810/647/2011
0.00 € s DPH Štátny fond rozvoja bývania Obec Spišské Tomášovce 17.07.2013
16.07.2013 úprava práv a povinností účastníkov dohody
10/§50j/NS 2013
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová es 08.07.2013
16.07.2013 dodatok k prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce. 130/2011/AZ/DV
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 16.07.2013
10.07.2013 Zmluva na stočné
29/2013
57.60 € s DPH Miroslav Kačír Obec Spišské Tomášovce 09.07.2013
26.06.2013 Kúpna zmluva
2080.00 € s DPH Kedzierska Nadežda , MVDr. Obec Spišské Tomášovce 25.06.2013
26.06.2013 Kúpna zmluva
4080.00 € s DPH DOMOVNÍK s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 25.06.2013
26.06.2013 Kúpna zmluva 3/2013
3-2013
1.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Alžbeta Bendíková 24.06.2013
18.06.2013 Zmluva o prenájme nehnuteľností
166.66 € s DPH Yes, we can Obec Spišské Tomášovce 13.06.2013
17.06.2013 Dodatok k zmluve o zbere . odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 6000/2002/V-20
600/20002/V-20
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova s.r.o. 15.06.2013
Zobrazených 751 - 765 z celkových 920.
1 2 47 48 49 51 53 54 55 61 62