Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ing.arch.Martin Baloga,PhD.

Adresa dodávateľa: Šrobárova 45, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41879171

Predmet zmluvy: Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Spišské Tomášovce

Zmluvná cena: 4900.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.10.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 412,1 KB, aktualizované: Streda 30. Október 2019 10:50 )