Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Michal Bendík a spol.

Adresa objednávateľa: Smižianska 171/23, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania kanalizácie

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.09.2019

Datum zverejnenia: 05.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva VB.pdf ( veľkosť: 365 KB, aktualizované: Utorok 05. November 2019 09:59 )