Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve č.6/2019 o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: ZŠ Komenského ulica3, Smižany

Adresa objednávateľa: Komenského ulica 3, 053 11 Smižany

IČO objednávateľa: 35541385

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

Zmluvná cena: 790.97 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.10.2019

Datum zverejnenia: 06.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.pdf ( veľkosť: 86,3 KB, aktualizované: Streda 06. November 2019 13:29 )