Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve č. 7/2019 o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Centrum voľného času

Adresa objednávateľa: Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa: 00188000

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie

Zmluvná cena: 584.63 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.10.2019

Datum zverejnenia: 06.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2.pdf ( veľkosť: 86,1 KB, aktualizované: Streda 06. November 2019 13:36 )