Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2019

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa objednávateľa: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

IČO objednávateľa: 00179124

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie

Zmluvná cena: 275.12 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.10.2019

Datum zverejnenia: 11.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.pdf ( veľkosť: 86 KB, aktualizované: Pondelok 11. November 2019 11:05 )