Obec Spišské Tomášovce

Obstaranie

STL plynovod

Identifikácia

Číslo zákazky: 3 b /2013

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov úspešného uchádača: GAMAN s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Dunajská 58, Spišská Nová Ves

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: STL plynovod - časť zemné práce ul. G. Bartscha

Cena zákazky: 9647.94 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.07.2013

Datum zverejnenia: 20.08.2013