Obec Spišské Tomášovce

Obstaranie

STL plynovod

Identifikácia

Číslo zákazky: 3 a /2013

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov úspešného uchádača: Kostelník Miroslav

Adresa úspešného uchádača: Za Kaštieľom 1/37, Smižany

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: STL plynovod - časť plynovod ul. G. Bartscha

Cena zákazky: 6068.86 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.07.2013

Datum zverejnenia: 20.08.2013