Obec Spišské Tomášovce

Obstaranie

Územný plán obce

Identifikácia

Číslo zákazky: 2/2013

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov úspešného uchádača: Ing. arch. Ján Bátora

Adresa úspešného uchádača: Lúčná 39/23, Prievidza

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Územný plán obce

Cena zákazky: 23000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.07.2013

Datum zverejnenia: 20.08.2013