Obec Spišské Tomášovce

Obstaranie

ÚPD - OSO

Identifikácia

Číslo zákazky: 1/2013

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov úspešného uchádača: RNDr. Eleonóra Weissová

Adresa úspešného uchádača: Partizánska 700/47, Poprad

IČO úspešného uchádača: 40327493

Predmet zákazky: Zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie a podkladov prostredníctvom OSO v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Cena zákazky: 3000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 29.07.2013

Datum zverejnenia: 30.07.2013