Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
15.06.2022 zasypávanie rýhy pri Cyklistickom chodníku, časť k.ú. Spišské Tomášovce
33/2022
250.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce eMRu, s.r.o. 10.06.2022
15.06.2022 vystúpenie divadla pre deti obce Spišské Tomášovce
34/2022
250.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Občianske združenie bábkového súboru OFINA 13.06.2022
06.06.2022 projektovú dokumentáciu na ohlásenie drobnej stavby: Mechanické predčistenie ČOV I. Spišské Tomášovce v cene 360 €
31/2022
360.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce MARMI, s.r.o. 01.06.2022
06.06.2022 vypracovanie projektu dopravného značenia cyklotrasy na ulici Smižianskej a ulici Hrabušickej na základe uznesenia č. 63/2022 zo dňa 23.5.2022
32/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Projektovanie dopravných stavieb s.r.o. 01.06.2022
01.06.2022 vyhotovenie GP na stavbe Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany, časť k.u. Spišské Tomášovce
30/2022
1200.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Eurovia SK, a.s. Závod Košice 31.05.2022
10.05.2022 doplňujúce práce na zmenu počas výstavby: Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany, podľa cenovej ponuky zo dňa 29.04.2022
29/2022
250.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Milan Dunajský DISTA projekt 09.05.2022
28.04.2022 zametacia kefa Pronar Agata ZM 2000 podľa cenovej ponuky č. 88/22
25/2022
5815.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce AGRO SPIŠ s.r.o. 27.04.2022
27.04.2022 ohrievače vody pre 24 b.j. na ulici Lipovej
24/2022
3906.78 € s DPH Obec Spišské Tomášovce BRAHAMA SNV s.r.o. 26.04.2022
13.04.2022 vypracovanie PD - rekonštrukcia miestnych komunikácií Smreková, Dubová, Topoľová,Kostolná, Potočná, Školská
23/2022
5000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Projektovanie dopravných stavieb, s.r.o 13.04.2022
06.04.2022 uskladnenie odpadu z hrabky hrablíc za 55 €/t celoročne
22/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova, s.r.o. 05.04.2022
04.04.2022 portál územného plánovania GIS portál v cene 80 €/ mesiac na obdobie l roka od 1.4.22 do 31.3.23
21/2022
960.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 01.04.2022
01.04.2022 preškolenie členov MOPS počas trvania projektu v čiastke 100 € na 1 zamestnanca
20/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce JUDR. Michal Komara 01.04.2022
28.03.2022 dodávka umývačky riadu s príslušenstvom do školskej jedálne
18/2022
2712.96 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Eurogastrop, s.r.o. 28.03.2022
28.03.2022 dodávka a montáž univerzálneho robota do školskej jedálne
19/2022
1777.65 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Eurogastrop, s r.o, 28.03.2022
24.03.2022 Dodávka výpočtovej techniky - 6 ks pc +notebooky 2 ks
16/2022
4590.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing.Miroslav Maršalek-SVOISOFT 17.03.2022
Zobrazených 121 - 135 z celkových 585.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 38 39