Obec Spišské Tomášovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
17.10.2022 projektová dokumentácia Hasičskej zbrojnice v obci Spišské Tomášovce
50/2022
6500.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce AMP Projekt s.r.o. 14.10.2022
11.10.2022 projektová dokumentácia na chodník na ulicu Juraja Sklenára
47/2022
5000.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Projektovanie dopravných stavieb s.r.o. 04.10.2022
11.10.2022 rekonštrukcia mostíka v lokalite Čingov pri Salaši
48/2022
1100.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 05.10.2022
05.09.2022 projektová dokumentácia na verejné osvetlenie na ulici Juraja Sklenára
45/2022
680.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce AGLO - projekčná kancelária 26.08.2022
05.09.2022 zriadenie hydrantu pri stavbe MŠ na ulici Slovenského raja
46/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 05.09.2022
16.08.2022 vývoz žumpy na WC Čingov dňa 15.8.2022
44/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spiš vrt, s.r.o. 15.08.2022
04.08.2022 odstránenie havarijného stavu - Hydrantu na ulici Krátkej.
41/2022
1190.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 27.07.2022
04.08.2022 výkopové práce na sondy pre vloženie vsakovacích jám na ulici Za Humnami a na ulici Juraja Sklenára
43/2022
320.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. Michal Závadský 03.08.2022
03.08.2022 práce vykonané na ČOV I. počas čerpania dovolenky
42/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 03.08.2022
27.07.2022 likvidáciu žumpovej vody z WC Čingov Smižany na obdobie do 31.12.2022
40/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 21.07.2022
22.07.2022 odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia na ulici Krátkej
39/2022
700.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 21.07.2022
11.07.2022 vyťahanie žumpy WC Čingov
38/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Spiš vrt s.r.o. 11.07.2022
29.06.2022 vytýčenie káblov NN, VN z dôvodu opravy verejného osvetlenia na ulici Krátkej
37/2022
106.80 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 29.06.2022
23.06.2022 oprava a maľovanie lavičiek na Čingove
36/2022
196.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce 23.06.2022
22.06.2022 PD pre "Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu
35/2022
600.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ing. arch. Marek Kicko 21.06.2022
Zobrazených 106 - 120 z celkových 585.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 38 39