Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Kiššová Mária

Adresa objednávateľa: Juraja Sklenára 113/58, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: prenájom hrobového miesta na 5 rokov

Zmluvná cena: 15.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.PDF ( veľkosť: 54,4 KB, aktualizované: Streda 15. Marec 2023 15:40 )