Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní soc. služby - opatrovateľskej služby č. 1/2023/OS

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Mária Lacušová

Adresa objednávateľa: Juraja Sklenára 105/74, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľskej služby na základe posudku o odkázanosti

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní soc. služby.PDF ( veľkosť: 165,3 KB, aktualizované: Streda 15. Marec 2023 13:26 )