Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 28 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní kom. odpadu z obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve č. 6000/2002/V-20

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.12.2022

Datum zverejnenia: 09.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 28.PDF ( veľkosť: 72,5 KB, aktualizované: Pondelok 09. Január 2023 09:34 )