Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 914 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: dodávka elektriny

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.12.2022

Datum zverejnenia: 02.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok k Zmluve.PDF ( veľkosť: 99,5 KB, aktualizované: Pondelok 02. Január 2023 14:20 )