Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Zuzana Gburíková

Adresa objednávateľa: Juraja Sklenára 150/10, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.12.2022

Datum zverejnenia: 22.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva.PDF ( veľkosť: 97,4 KB, aktualizované: Štvrtok 22. December 2022 09:12 )